[linguise]

Wat is promptografie?

sep 14, 2023 | Begrippenlijst

Met promptografie (Promptography) wordt bedoeld de aansturing door een mens van AI software bij het maken van beeldmateriaal. Het woord is bedacht door beeldend kunstenaar Christian Vinces, winnaar van de prestigieuze Sony World Photography Award. Vinces heeft de prijs voor zijn zwart/wit foto Pseudomnesia geweigerd, en met zijn acties aandacht gevraagd en gekregen voor de impact van AI (kunstmatige intelligentie) op hoe wij afbeeldingen en foto’s beleven.

Wij denken een afbeelding te zien die is gemaakt met een camera, maar in werkelijkheid is de afbeelding gegenereerd door AI. Waar wij gewend zijn dat een foto een momentopname is (een herinnering) van een moment dat zich werkelijk voor de camera heeft afgespeeld, maakt AI software het mogelijk een pseudo (nep) werkelijkheid te scheppen. Een werkelijkheid die nooit bestaan heeft.

promptografie

Toepassing promptografie

Promptografie wordt toegepast in het creatieve proces waarbij bijvoorbeeld beelden (‘foto’s’) worden gemaakt door prompts (instructies) te geven aan een AI-programma, zonder dat er, in het geval van fotografie, een camera aan te pas komt. Terwijl het maken van traditionele foto’s onze werkelijke realiteit vastlegt, is promptografie de sleutel geworden tot het aansturen van kunstmatige intelligentie (AI) om specifieke taken uit te voeren en creatieve output te genereren.

Verschil tussen foto’s en AI-beeldmateriaal

Een foto en een AI-gegenereerde foto verschillen aanzienlijk in hun oorsprong en kenmerken. Een traditionele foto is een directe vastlegging van de werkelijke wereld, gemaakt door een camera. Het is een representatie van wat er werkelijk was op het moment van de opname, en bevat daardoor vaak een hoge mate van realisme en details.

Terwijl traditionele foto’s een vastlegging zijn van de werkelijkheid, zijn AI-gegenereerde foto’s creaties van een computer, gebaseerd op wat de computer heeft ‘geleerd’ van andere beelden en gegevens, en kunnen ze variëren in stijl en inhoud op basis van de programmering. Deze foto’s worden gegenereerd op basis van patronen en gegevens die het model heeft geleerd tijdens de training. Het beeldmateriaal dat daar uit voortkomt is afhankelijk van de input en het doel van wat men wil bereiken.

Promptografie in de praktijk

Bij Monkeybridge passen wij regelmatig promptografie toe voor het genereren van AI-beeldmateriaal voor klanten. Op deze manier zijn wij in staat om op een efficiënte en versnelde manier beeldmateriaal te genereren zonder dat daarvoor wordt gebruik gemaakt van fotografen, fotostudio’s, modellen of acteurs. Alles is 100% virtueel. 

Zo hebben wij voor ZorgDomein krachtig beeldmateriaal gegenereerd voor campagnes en communicatie-uitingen die door Zorgdomein worden ingezet bij huisartspraktijken. Dit is door Monkeybridge opgepakt door optimale inzet van geavanceerde AI-beeldsoftware

Voorbeeld toepassing promptografie voor ZorgDomein

Benieuwd hoe dit voor u kan werken?